Tuesday, July 15, 2014

Salah apa lagi?

Tiap tiap kali mesti Gagal ada sahaja salah ? Semua punca Dari aku atau keadaan sekeliling? Nak menangis ada geram ada  Tuhan uji aku hebat agaknya dosa masa lampau aku di hukum sekarang .  


No comments:

Post a Comment